KONYA TURİZM AJANSI

MATBAH-I ŞERİF YAŞAYAN MEVLEVİHANE

Mevlevilik; Hz. Mevlâna’nın vefatından sonra oğlu Sultan Veled ve yakın dostu Çelebi Hüsamettin ve diğer müritlerin öncülüğüyle kurulmuştur. Sıklıkla sembollerin kullanıldığı Mevlevilikte matbah, önemli bir yere sahiptir. Matbah, mutfak demektir ve 1001 günlük çilenin mekânıdır. Mutfak, dergâhta bulunanların yemek işlerini gördüğü yerin yanında aynı zamanda insan-ı kâmil olma yolunda (pişilen) bir yer olarak hizmet vermektedir. Dergâha gelen can, verilen görevleri yaparak bir yandan dergâhın ihtiyaçlarını görürken diğer yandan da insanı kâmil olma yönünde pişmektedir. Bu süre 1001 gün sürmektedir. Konya Turizm Ajansı; bu bilgiler ışığında, Hz. Mevlâna ve Mevlevilik ’in tanıtımına katkı sunmak amacıyla Matbah ’ta yer alan görevlerin canlı anlatımının yer aldığı ve içinde Sema mukabelesinin olduğu bir deneyimle hazırlamıştır. Mesnevi’nin ilk 18 beytinin de okunduğu program 1001 günlük çilenin anlatımını yapmaktadır.

MATBAH-I ŞERİF GÖREVLERİ

Ayakçı

Ayakçı

Ayak hizmeti denilen getir götür işlerine bakarım. İntisap etmek için yaptığı müracaat kabul edilen kişi elinde sikkesi ile huzura gelir. Şeyh efendi veya şeyhin görevlendirdiği halifesi, sikkesi tekbirlenecek olan kişiye önce abdest aldırır sonra dizine yapışacak kadar yakın bir şekilde dizinin dibine oturtur. Her ikisinin de yüzleri kıbleye karşıdır. Şeyh efendi, önce tövbe istiğfarda bulunur, iman yenilemesi mahiyetinde dua okur, muhibde onu tekrar eder.

Çerağcı

Çerağcı

Güneş batma zamanı meydanda bir mum uyandırırım buna çerağ denir. Bu çerağ ile mescidin ve sımathanenin mumlarının uyandırılmasına nezaret ederim. Çerağı uyandırmadan önce çerağ gülbangını okurum. Çerağ gülbangı:

Süpürgeci

Süpürgeci

Bahçeyi ve etrafı temizlerim. Matbahın temizliğinden sorumluyum.

Dışarı Kandilcisi

Dışarı Kandilcisi

Dışardaki kandillere şamdanlara mumlara bakarım. Onların uyandırılması ve dinlendirilmesi gibi hizmetleri yerine getiririm.

Yatakçı

Yatakçı

Canların yataklarını yaparım toplarım kaldırırım bu hizmetleri yerine getiririm.

Tahmisci

Tahmisci

Kahveyi kavurup dibekte un haline getirdikten sonra pişmeye hazır hale getiririm.

İçeri Kandilcisi

İçeri Kandilcisi

İçerideki kandillere şamdanlara mumlara bakarım. Onların uyandırılması ve dinlendirilmesi gibi hizmetleri yerine getiririm..

İçeri Meydancısı

İçeri Meydancısı

Canlara dedelere ve misafirlere kahve yapıp sunarım.

Somatçı

Somatçı

Sofrayı kurar, kaldırırım. Yerini süpürür ve süpürtürüm.

Pazarcı

Pazarcı

Sabahları zembil ve pazarcı maşamla pazara giderim. Alınması gerekenleri gösterilen dükkanlardan alırım. Verilen görevin dışına çıkmadan, gittiğim yerlerde oyalanmadan vazifemi yerine getirip matbaha geri dönerim.

Dolapçı

Dolapçı

Kaplara bakarım, kapların kalaylanmasına ve temiz tutulmasına nezaret ederim.

Bulaşıkçı

Bulaşıkçı

Bulaşıkları yıkarım ve etrafı temizlerim.

Şerbetçi

Şerbetçi

Dedeler ve misafirler matbahı ziyarete geldikleri zaman onlara şerbet yapıp sunarım.

Ab-rizci (Su döken)

Ab-rizci (Su döken)

Tuvalet ve abdesthanenin temizliğinden sorumluyum.

Çamaşırcı

Çamaşırcı

Dedelerin ve canların çamaşırlarını yıkarım.

Dışarı Meydancısı

Dışarı Meydancısı

Sertarik (Tarikatçı Dede) yahut Aşçıbaşının emirlerini hücredeki dervişlere iletirim.

Halife Dede

Halife Dede

Tekkeye yeni giren canlara yol gösteririm. Canları yetiştirmekle sorumluyum.

Kazancı Dede

Kazancı Dede

Aşçı dedenin muaviniyim, matbahın nizam ve ahenginden sorumlu olup, canların terbiyesiyle ilgilenirim.

MATBAH-I ŞERİF DENEYİMLEME

MATBAH-I ŞERİF KATILMAK İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon

0332 237 42 00

Adres

Akçeşme Mahallesi, Mengüç Sokak, No: 10 Karatay / KONYA